Què és Conefor?

L'aplicació Conefor Sensinode és una eina de suport per a l'estudi de l'ecologia del paisatge forestal que es basa en la teoria de grafs per a extreure informació dels paisatges i retornar índexs de connectivitat. Els índexs de connectivitat són valors que permeten dir si un paisatge està ben connectat, per exemple, es pot calcular índexs de connectivitat per determinar si les zones arbrades són sucientment pròximes o no per la subsistència d'una espècie animal. En l'estudi d'un paisatge forestal intervenen factors determinants per a la seva conservació i els índexs de connectivitat en són una eina bàsica per conèixer el grau de connectivitat d'un paisatge referent a unes determinades variables o factors.

Degut a que els índexs de connectivitat són el resultat d'operacions realitzades a partir de les dades d'un paisatge, la informació a processar depèn del paisatge a tractar, essent més elevada com més gran sigui aquest. Aquí és on la informàtica intervé aportant potència de càlcul i permetent automatitzar el nombre d'operacions a realitzar. D'aquesta forma l'aplicació Conefor Sensinode s'encarrega de generar els càlculs dels índexs de connectivitat d'un paisatge forestal.

Pic 1
Pic 2

Historia

Conefor es va desenvolupar arrant d'un projecte final de carrera de l'enginyeria d'Informàtica realitzat l'any 2008 a la Universitat de Lleida sorgint de la col·laboració entre el Departament de Matemàtica i el Departament d'Enginyeria Agroforestal. Més tard, l'any 2012 es va ampliar i desenvolupar el projecte per a que pogués esser executat en multiplataforma (Linux, Mac Os X, i Windows).

Qui sóc

Sóc el programador de l'aplicació Conefor. Actualment també realitzo tasques de manteniment i millora.

També sóc l'ex-alumne que va desenvolupar els projectes finals de carrera i master que podeu trobar en aquesta web.

En aquesta pàgina únicament trobareu informació dels meus projectes finals de carrera i màster.

La pàgina oficial del projecte Conefor és www.conefor.org . Per qualsevol altra informació que no sigui dels projectes haureu de visitar i demanar a la pàgina conefor.org

Documentació

Projecte final de carrera

Descarrega el pdf del projecte final de carrera i la seva presentació per a la defensa

Projecte Final de Master

Descarrega el pdf del projecte final de màster

Contacte

Podeu enviar un correu electrònic a josep.torne@gmail.com